Medjugorje: Extraordinary apparition to the visionary Ivan of June 21, 2019. The new message of the Gospa from Apparition Hill.

Here is what Ivan communicated about the apparition he had tonight, Friday 21 June 2019, on Podbrdo, at 10:00 pm: Ivan:
After the meeting with the Madonna, I would like to bring the meeting a little closer to you, and tell you what is more important.
Even today Our Lady came to us very joyful and happy. He greeted us all with his motherly greeting: “Praised be Jesus, my dear children!” Then she stretched out his hands and prayed here about all of us for a prolonged time, she prayed in particular about all of you sick people present. Then she said:

“Dear children, even today I wish to invite you in a special way to renew my messages.Live my messages, dear children!Talk less than the messages, but live the messages more: Dear children, I have been with you for so long, and even today I wish to invite you: pray for my intentions, for my plans that I wish to achieve in the world: in particular peace plans.Even today, dear children, I wish to tell you that I pray for all of you, and that for all of you I intercede before my Son.Thank you, dear children, for having responded to my call today. “

10 thoughts on “Medjugorje: Extraordinary apparition to the visionary Ivan of June 21, 2019. The new message of the Gospa from Apparition Hill.

 • HAIL MARY, FULL OF GRACE, THE LORD IS WITH THEE, BLESSED ART THOU AMONGST WOMEN AND BLESSED IS THE FRUIT OF THY WOMB JESUS. HOLY MARY, MOTHER OF GOD, PRAY FOR US SINNERS, NOW AND THE HOUR OF OUR DEATH, AMMEN

 • Rejoice O Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst all womem & Blessed is the fruit of your womb, for u have given birth for the Saviour of our souls.
  Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now & at the hour of our death. Amen.

 • Lord, I believe; help my unbelief!” Mẹ tôi hay nói “ Chúa thương thì không thể nào nói được “.Cầu nguyện Chúa Ba Ngôi và Đức Mẹ cứu!Mẹ tôi nói “ Cầu nguyện bảo đảm tốt, chắc chắn Chúa thương!”Tôi thâm tín rằng là nếu Chúa phò ta, Người thương mà gia ân, mà giải án tuyên công, ta sợ chi ?Mẹ tôi nói “ cầu xin! Trông Cậy! Chúa Lòng Lành vô cùng, Chúa quyền năng, phép tắc vô cùng! Chúa đang cứu!
  Xin Chúa và Đức Mẹ chọn dự án của con để làm Phép Lạ làm Sáng Danh Chúa và Đức Mẹ. Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Amen.Mother Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Jesus, I trust in You.

  Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng

  Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn điều này các con xin hợp ý muốn của Ta“ (1731). Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Amen.Mother Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Jesus, I trust in You.

  BÀI ĐỌC I: Cv 5, 12-16
  “Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”.Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Amen.Mother Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Jesus, I trust in You.

  bảo đảm tốt,

  quyền năng, phép tắc vô cùng!
  Chúa đang cứu

  Saw at least 2 miracles today. Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Amen.

  Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tin tưởng ở Thánh Tâm Chúa!Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn với! Amen.

  Divine Mercy-Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

  Xin cho Cô Kim Anh chóng mạnh khỏe lại như xưa. Amen. Xin cho Bố con mau khỏe mạnh lại để về nhà ở cùng với Mẹ con và chúng con. Amen.
  Rước Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Chúa Giê-Su Hài Đồng từ Trang Thánh Padre Pio. Xin Các Ngài chúc phúc cho tất cả các dự án của con, Xin Các Ngài đặc biệt bảo vệ cho, và để công việc của con được kết thúc tốt đẹp.
  Xin Chúa và Đức Mẹ và Thánh Phanxico Trương Bửu Diệp, Thánh Padre Pio giúp đỡ, chúc phúc cho con giành lại được việc làm ở sở cũ của con, KP. Xin chúc phúc cho Bố Mẹ con, con, các em, các cháu, Bà Trẻ, Cô, dì, chú,bác, Anh chị em họ, Các Cháu, bạn bè con vui khoẻ, sống lâu, hạnh phúc, bình an, ấm no, Vạn sự như ý. Amen.
  Đường đi có Chúa(song)
  Yêu Người Như Chúa Yêu (song)
  Xin Chúa và Đức Mẹ chọn dự án của con để làm Phép Lạ làm Sáng Danh Chúa và Đức Mẹ. Amen. Xin Chúa và Đức Mẹ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Amen.
  Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.

  What God has for you is going to happen unexpectedly. You’re being your best, doing the right thing, and out of nowhere, somebody calls and offers you that position, you meet the person of your dreams, the contract goes through, the medical report says the cancer is gone. Imagine what would happen if we would get up each day and say, “Father, thank You for endorsing me today. Thank You for showing Your favor through me. Let people see that I am Your child.” Be inspired by this message from Joel, “The Power of Favor”. Get it here:
  Video: http://c.osteen.co/VPodcast
  Audio: http://c.osteen.co/APodcast

  2 miracles. Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về
  Mẹ mãi chở che. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.

  EWTN quizzes. One should
  a) Pick up the Cross and follow Jesus.
  b) Put the Cross down.

  Xin Chúa và Đức Mẹ chọn dự án của con để làm Phép Lạ làm Sáng Danh Chúa và Đức Mẹ. Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Amen.Mother Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.

  Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về. Mẹ mãi chở che. Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.

  Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn điều này các con xin hợp ý muốn của Ta“ (1731).

  Sent from my iPad

  Số những người nam nữ tin vào Chúa ngày càng gia tăng

  Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn điều này các con xin hợp ý muốn của Ta“ (1731). Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Amen.Mother Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Jesus, I trust in You.

  BÀI ĐỌC I: Cv 5, 12-16
  “Số người tin vào Chúa ngày càng gia tăng”.Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Amen.Mother Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Jesus, I trust in You.

  bảo đảm tốt,

  quyền năng, phép tắc vô cùng!
  Chúa đang cứu

  Saw at least 2 miracles today. Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Amen.

  Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, con tin tưởng ở Thánh Tâm Chúa!Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn với! Amen.

  Divine Mercy-Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

  Xin cho Cô Kim Anh chóng mạnh khỏe lại như xưa. Amen. Xin cho Bố con mau khỏe mạnh lại để về nhà ở cùng với Mẹ con và chúng con. Amen.
  Rước Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và Chúa Giê-Su Hài Đồng từ Trang Thánh Padre Pio. Xin Các Ngài chúc phúc cho tất cả các dự án của con, Xin Các Ngài đặc biệt bảo vệ cho, và để công việc của con được kết thúc tốt đẹp.
  Xin Chúa và Đức Mẹ và Thánh Phanxico Trương Bửu Diệp, Thánh Padre Pio giúp đỡ, chúc phúc cho con giành lại được việc làm ở sở cũ của con, KP. Xin chúc phúc cho Bố Mẹ con, con, các em, các cháu, Bà Trẻ, Cô, dì, chú,bác, Anh chị em họ, Các Cháu, bạn bè con vui khoẻ, sống lâu, hạnh phúc, bình an, ấm no, Vạn sự như ý. Amen.
  Đường đi có Chúa(song)
  Yêu Người Như Chúa Yêu (song)
  Xin Chúa và Đức Mẹ chọn dự án của con để làm Phép Lạ làm Sáng Danh Chúa và Đức Mẹ. Amen. Xin Chúa và Đức Mẹ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Amen.
  Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.

  What God has for you is going to happen unexpectedly. You’re being your best, doing the right thing, and out of nowhere, somebody calls and offers you that position, you meet the person of your dreams, the contract goes through, the medical report says the cancer is gone. Imagine what would happen if we would get up each day and say, “Father, thank You for endorsing me today. Thank You for showing Your favor through me. Let people see that I am Your child.” Be inspired by this message from Joel, “The Power of Favor”. Get it here:
  Video: http://c.osteen.co/VPodcast
  Audio: http://c.osteen.co/APodcast

  2 miracles. Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về
  Mẹ mãi chở che. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.

  EWTN quizzes. One should
  a) Pick up the Cross and follow Jesus.
  b) Put the Cross down.

  Xin Chúa và Đức Mẹ chọn dự án của con để làm Phép Lạ làm Sáng Danh Chúa và Đức Mẹ. Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Amen.Mother Mary, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.

  Khốn khó dắt con đi, gian nguy đưa con về. Mẹ mãi chở che. Xin Chúa Giêsu , Đức Mẹ, Thánh Giuse giải gỡ cứu giúp con đến nơi đến chốn. Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa.

  Qua chuỗi hạt này, các con sẽ nhận được bất cứ sự gì, miễn điều này các con xin hợp ý muốn của Ta“ (1731).

 • What a load of BULL SHITE FROM A MILLIONAIRE GIVE TO THE POOR YOU FRAUD AND PAY UR TAXES HERE AND BOSINA .BETTER CALL THE PLACE MONEY/DOLLAR GORGE.

  BETTER

 • Amen Holy Mary please heal my wife ASAP we love you so muchhhhhh

 • O radiant lily of the ever peaceful Trinity
  O resplendent rose of heavenly charm

  St Gertrude.

 • Holy Mother Mary of Medgugorie. Please give my family your motherly love, healing and Blessing. I Love you.

 • I love You Mary, most holy..Help me Mother to grow in holiness…Thank You!!!!

 • Dearest Mother thankyou for all the graces given to me. Help me to follow your path to your beloved son our Saviour and never let me be separated from him. I promise to pray for your intentions. Thank you Mother.

 • PLEASE MOTHER MARY I PRAY FOR THE INTENTIONS OF YOUR INMACULATE HEART AND FOR HEALING OF MY SON DAMIAN FROM THE SICKNESS HE FEELS INSIDE HIS BODY, I’M NOT SURE IF IT’S THE STOMACH, BUT I ALSO FEEL A SMALL IN BETWEEN HIS RIBS, PLEASE MOTHER INTERCEDE FOR OUR SON DAMIAN AND FOR PEACE AND HAPPINESS FOR MY DAUGHTER KIMBERLY, FOR THE HEALTH OF MY BABY ROSEMARY, for my step dad to stop his alcoholism, for my brother mario and joshua so that they can stop using drugs and put and end to their addictions, and for a true conversion of my whole family SPECIALLY MY MOTHER AMERICA, AND THOSE LIVING THE UPCOMING RETREATS FROM OUR LADY OF ANGELS, THANK YOU MOTHER FOR YOUR LOVE AND INTERCESSION FOR US, I LOVE YOU MOTHER PLEASE PRAY FOR ME I DON’T EVEN WANT TO LEAVE YOUR SIDE. AMEN

Comments are closed.