Medjugorje: -Our Lady says this is why everything is happening now

One thought on “Medjugorje: -Our Lady says this is why everything is happening now

 • GOD HEALS BUT BELIVERS AND NONBELIVERS DONT BELIVE IN THE WORD OF GOD _ Tisdag den 28 juni
  Läsning Am 3:1–8; 4:11–12

  Hör följande ord, som Herren har talat mot er, ni Israels barn, ja, mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt: Er ensamma har jag utvalt bland alla släkter på jorden. Därför skall jag också straffa er för alla era missgärningar.

  Färdas väl två tillsammans, utan att de har blivit ense om det? Ryter ett lejon i skogen, om det ej har funnit något rov? Upphäver ett ungt lejon sin röst i kulan, utan att det har tagit ett byte? Faller en fågel i snaran på marken, om inget garn har blivit utlagt för den? Springer snaran upp från marken, utom när den gör någon fångst? Eller stöter man i basun i en stad, utan att folket förskräcks? Eller drabbas en stad av något ont, utan att Herren har skickat det?

  Sannerligen, Herren, Herren gör alls ingenting utan att ha uppenbarat sitt råd för sina tjänare profeterna. När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, Herren talar, vem skulle då inte profetera?

  Jag lät en omstörtning drabba er, liksom när Gud omstörtade Sodom och Gomorra, och ni var som en brand, ryckt ur elden. Och likväl har ni inte omvänt er till mig, säger Herren. Därför skall jag göra så med dig, Israel, och eftersom jag nu skall göra så med dig, därför bered dig, Israel, att möta din Gud.

  Responsoriepsalm Ps 5:5–8 (R. 9a)

  R. Led mig i din rättfärdighet.

  Du är inte en Gud som kan tåla gudlöshet,

  den som är ond får inte bo hos dig.

  Du hatar alla ogärningsmän,

  inga övermodiga består inför dina ögon. R.

  Du förgör dem som talar lögn,

  de blodgiriga och falska är en styggelse för Herren. R.

  Men jag får gå in i ditt hus, genom din stora nåd,

  jag får tillbe i din fruktan, vänd mot ditt heliga tempel. R.

  Halleluja Ps 130:5

  V. Jag väntar efter Herren,

  och jag hoppas på hans ord.

  Evangelium Matt 8:23–27

  Vid den tiden steg Jesus i båten och hans lärjungar följde med. Plötsligt blev det så stark sjögång att båten nästan försvann bland vågorna. Men han sov. De gick fram och väckte honom: »Herre, hjälp oss, vi går under.« Han sade: »Varför är ni rädda, ni trossvaga?« Sedan reste han sig och hutade åt vindarna och sjön, och det blev alldeles lugnt. Folk häpnade och sade: »Vem kan han vara? Till och med vindarna och sjön lyder honom.«

  Om aftonen

  S:T PETRUS OCH S:T PAULUS, APOSTLAR

  Högtid

  Vigiliemässan

  Första läsningen Apg 3:1–10

  Petrus och Johannes gick upp till templet, vid tiden för eftermiddagsbönen. Då bars det dit en man som varit lam från födseln och som man varje dag brukade sätta vid en ingång kallad Sköna porten, så att han kunde tigga av dem som besökte templet. När han nu fick se Petrus och Johannes på väg in, bad han om en allmosa. De fäste blicken på honom, och Petrus sade: »Se på oss!« Mannen såg spänt på dem och väntade sig att få något av dem. Men Petrus sade: »Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I nasarén Jesu Kristi namn: stig upp och gå!« Så grep han honom i högra handen och reste honom upp, och med ens fick mannen stadga i fötter och vrister. Med ett språng var han på benen och började gå. Han följde med dem in i templet, och han gick omkring och han hoppade och han prisade Gud. Allt folket såg honom gå omkring och prisa Gud. Och när de upptäckte att det var mannen som brukade sitta och tigga utanför templet vid Sköna porten, fylldes de av bävan och häpnad över vad som hade hänt med honom.

  Responsoriepsalm Ps 19:2–5 (R. jfr 5)

  R. Deras ord går ut över hela jorden.

  Himlarna förtäljer Guds ära,

  och fästet förkunnar hans händers verk.

  Den ena dagen talar om det till den andra,

  och den ena natten kungör det för den andra.

  Det är ej ett tal eller språk vars ljud inte hörs.

  De sträcker sig ut över hela jorden,

  och deras ord går till världens ändar. R.

  Andra läsningen Gal 1:11–20

  Jag försäkrar er, bröder: det evangelium som jag har förkunnat är inte något mänskligt påfund. Jag har inte fått det från någon människa, ingen har lärt mig det, jag har fått det genom en uppenbarelse av Jesus Kristus.

  Ni har ju hört hur jag förut levde som lagtrogen jude, hur jag hänsynslöst förföljde Guds församling och försökte utrota den. I trohet mot judendomen överträffade jag de flesta av mina judiska jämnåriga, ivrigare än någon annan hävdade jag traditionen från våra fäder. Men han som utsåg mig redan i moderlivet och som kallade mig genom sin nåd beslöt att uppenbara sin son för mig, för att jag skulle förkunna evangeliet om honom för hedningarna. Då frågade jag inte någon av kött och blod till råds, inte heller for jag upp till Jerusalem, till dem som var apostlar före mig. I stället begav jag mig till Arabien, och därifrån vände jag tillbaka till Damaskus.

  Först tre år senare for jag upp till Jerusalem för att få tala med Kefas, och jag stannade fjorton dagar hos honom. Någon annan av apostlarna såg jag inte, bara Herrens bror Jakob. Vad jag skriver är sant, det tar jag Gud till vittne på.

  Halleluja Joh 21:17d

  V. Herre, du vet allt;

  du vet att jag har dig kär.

  Evangelium Joh 21:15–19

  När Jesus uppenbarade sig för sina lärjungar och de hade ätit, sade han till Simon Petrus: »Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina lamm på bete.« Och han frågade honom för andra gången: »Simon, Johannes son, älskar du mig?« Simon svarade: »Ja, herre, du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »Var en herde för mina får.« Och han frågade honom för tredje gången: »Simon, Johannes son, har du mig kär?« Petrus blev bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: »Har du mig kär?« och han svarade: »Herre, du vet allt; du vet att jag har dig kär.« Jesus sade: »För mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig: när du var ung spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal, skall du sträcka ut dina armar och någon annan skall spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill.« (Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud.) Sedan sade han till honom: »Följ mig!«

Comments are closed.